#1  #2  #3 


Takasho quản lý một nhà trọ suối nước nóng với chồng cô. Nhưng công việc kinh doanh đang gặp khó khăn và họ mắc quá nhiều nợ.

MIDE-889 Chịch để trừ nợ - Shoko Takahashi

MIDE-889 Chịch để trừ nợ - Shoko Takahashi