#1  #2  #3 


Minami Hatsukawa sắp kết hôn, và cô đã báo tin vui cho anh chàng hàng xóm, một người quen rất lâu đời của cô mà cô đã biết từ bao đời nay.

MIDE-865 Được tin em lấy chồng - Minami Hatsukawa

MIDE-865 Được tin em lấy chồng - Minami Hatsukawa