#1  #2  #3 


Hằng ngày phải đối mặt với một mớ giấy tờ và ngày này sang ngày nọ khiến những người làm văn phòng ngày càng chán nãn và đây là cách mà dân văn phòng xã stress

Cô nhân viên văn phòng thường xuyên nứng lờ lúc làm việc

Cô nhân viên văn phòng thường xuyên nứng lờ lúc làm việc